Bangkok-city1.jpg

EZY Parking

Smart Payment Solutions 

for all building 

ระบบการบริหารลานจอดรถในประเทศไทย ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้เห็นประโยชน์ในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่จอดรถให้ก้าวไปอีกขั้น

 

EZY Parking ได้พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ และนำระบบการชำระเงินผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน Credit/Debit Card หรือ การชำระผ่านระบบ QR Code รวมถึงการชำระผ่านระบบ e-wallet ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบจอดรถเดิมมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ผ่านการสัมผัสกับบัตรจอดใบเสร็จ และเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ จึงเป็นที่มาของระบบจอดรถไร้สัมผัส (Touchless carpark system)

หมดยุคกับระบบบริหารลานจอดรถแบบเดิมๆ ที่ขาดประสิทธิภาพ และต้นทุนการจัดการที่สูง  ให้ EZY Parking ระบบจอดรถอัจฉริยะช่วยองค์กรท่าน

ตรวจสอบสถานะของการจอดรถของคุณได้ทุกที่ตลอดเวลา โปร่งใสชัดเจน และชำระค่าที่จอดรถง่าย
เพียงปลายนิ้วผ่านมือถือ จึงหมดกังวลและยุ่งยากที่ต้องรวบรวมใบเสร็จ หาจุดประทับตรา หรือค่าปรับจากกรณีที่บัตรจอดสูญหาย
ขั้นตอนการทำงาน

How it works

Pay by

Smartphone

Enter with CCTV

license plate recognition

Drive Off

การเข้าออกระบบจอดรถจะควบคุมผ่านระบบกล้องบันทึกป้ายทะเบียนรถ โดยกำหนดแยกกลุ่มลูกค้าสมาชิก (members) และกลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors)

กลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors) สามารถขอ scan QR code เพื่อรับส่วนลดค่าที่จอดรถ (e-parking stamp) ได้จากร้านค้าหรือหน่วยงานสำนักงานที่ติดต่อได้ 

หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการจอด  ท่านสามารถทำการชำระเงินได้ผ่านช่องทางการ Online payment (Credit/Debit Card, LINE Pay หรือผ่าน QR Payment ที่ Kiosk)

ภายหลังจากการชำระเงิน ระบบจะแจ้งยืนยันการชำระเงิน และเวลาที่ท่านสามารถนำรถออกจากระบบจอดรถ

Scan QR - EZY Parking

Checking parking status

camera_car.png
payment.png
QRScan.png
16023bb7ef0919969fb1d077286361d2.png
a74b330a0f65e0f1c26e15f43f0544e0.png
shutterstock_540175210-BW.jpg

ประโยชน์จากระบบ EZY Parking

budgetsaving2.png

EZY Parking -

Smart Payment Solution

เป็นการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าที่จอดรถ โดยนำเทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียน และเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินออนไลน์ทุกประเภท ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการจอด และชำระเงินได้สะดวกผ่านช่องทางที่หลากหลาย และขั้นตอนที่ง่าย และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก 

 

เจ้าของอาคารจอดรถยังได้รับประโยชน์จากข้อมูลการเข้าจอดรถ ผ่านรายงานผลแบบอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดเวลาในการจัดการ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงงานบริการ และจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานผลแบบ Realtime

ระบบมีความแม่นยำสูง

ลดปัญหาการทุจริต

บริหารจัดการทรัพยากรในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้เวลาน้อยลง

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการที่ไม่จำเป็นลง และเพิ่มกำไรมากขึ้น

ระบบ CLOUD ของ AWS มีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูล 

ระบบการชำระเงินผ่าน Payment gateway ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำ

ระบบการจัดเก็บรายได้ผ่านระบบ Cashless Payment ทำให้มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และสามารถป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้

ประหยัดต้นทุน

Report2.png
Trust.png
efficiency.png
fraud.png

จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล

บน CLOUD ให้อิสระในการเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ลดปัญหาการจราจรที่จุดเข้าและออก

การชำระเงินล่วงหน้าช่วยลดเวลาการเก็บและทอนเงิน และปัญหาความล่าช้าต่างๆ จากกรณีที่บัตรจอดรถสูญหาย

traffic jam.png

EZY Parking work well with

all parking space

office_Icon.png

อาคารสำนักงาน

Office Building

อาคารจอดรถ

Parking Building

โรงแรม

Hotel

โรงพยาบาล

Hospital

Hotel_Icon2.png
Hosptial_Icon.png
Parking_Icon.png

Interest?

Request more information

Pls. drop your message below.

parking-lot-wheel-stops-dallas-tx.jpg
Contact Us

Thanks for submitting! We'll contact back to you shortly.