At Your Service

หลักการของ อีซี่ พาร์คกิ้ง (EZY Parking) เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนการประกอบการของอาคารจอดรถ ทั้งในด้านเอกสาร การทำบัญชี และการเงิน อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ อีซี่ พาร์คกิ้ง ยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลของลูกค้าคนสำคัญที่ต้องการความสะดวกสบายและระบบเชื่อถือได้ รวมทั้งเทคโนโลยีไร้สัมผัส (Contactless Technology) ยังช่วยในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดและลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อได้อีกด้วย

EZY Parking Journey

ตอบโจทย์ครบถ้วนสำหรับทั้งผู้บริหารอาคารจอดรถเเละผู้ใช้บริการ ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และปลอดภัย
ขั้นตอนการรับบริการ
a74b330a0f65e0f1c26e15f43f0544e0.png

Enter

license plate recognition

รถที่เข้า และออกจากพื้นที่จอดรถ ถูกควบคุมผ่านระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ โดยสามารถกำหนดแยกกลุ่มลูกค้าสมาชิก (members) และกลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors)

Scan QR

EZY Parking

Checking parking status

สำหรับกลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors) สามารถ สแกน QR code เพื่อรับส่วนลดค่าจอดรถ (e-parking stamp) ได้จากร้านค้าหรือหสำนักงานที่ติดต่อ

Online Payment

on mobile phone or EZY parking kiosk

ชำระค่าจอดรถส่วนเกินด้วยมือถือ ผ่านช่องทางชำระออนไลน์ ทั้งบัตรเครดิต เดบิต และ LINE Pay, QR Payment 

หรือเลือกชำระผ่าน EZY Kiosk-Payment หลังการชำระเงิน ระบบจะแจ้งยืนยันการชำระเงิน และกำหนดเวลาที่สามารถนำรถออกจากพื้นที่จอดรถ

Drive Off

ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกจากพื้นที่จอด รถด้วยความสะดวก และไร้กังวลในเวลาที่กำหนด

camera_car.png
QRScan.png
payment.png
16023bb7ef0919969fb1d077286361d2.png

EZY Parking

Complete Solutions Package

Report2.png

License Plate

Recognition System

การเข้าออกระบบจอดรถจะควบคุมผ่านระบบกล้องบันทึกป้ายทะเบียนรถ โดยกำหนดแยกกลุ่มลูกค้าสมาชิก (members) และกลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors)

QR System

กลุ่มลูกค้าแบบเยือน (visitors) สามารถขอ scan QR code เพื่อรับส่วนลดค่าที่จอดรถ (e-parking stamp) ได้จากร้านค้าหรือหน่วยงานสำนักงานที่ติดต่อได้ 

Online Payment Cashless solution

หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการจอด  สามารถทำการชำระเงินได้ผ่านช่องทางการ Online payment (Credit/Debit Card, LINE Pay)

Signage and Payment kiosk

การบริการของเรา รวมป้ายเเนะนำการใช้บริการเเละตู้ระบบชำระเงินในเเพ็คเกจ

 Monitoring Report  Accounting Report

 

รายงานผลเเละจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายต่องานการบริหารเเละวิเคราะห์ข้อมูล

payment.png
camera_car.png
QRScan.png