EZY Parking : Concept

หลักการทำงานของ EZY Parking คือการเปลี่ยนวิธีจัดเก็บค่าบริการที่จอดรถแบบเดิมๆ เป็นระบบการชำระเงินผ่านทาง Online payment  ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายและเชื่อถือได้ของระบบ จากเดิมที่ต้องเดินค้นหาจุดประทับตราบัตรจอดรถ ตรวจสอบระยะเวลาการจอดรถ หรือค่าที่จอดรถ แถมยังช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดจากการสัมผัสบัตรจอดรถ และเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ และรวมถึงปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากการชำระเงิน หรือทำบัตรจอดรถหาย

ในส่วนเจ้าของอาคารที่จอดรถต้องบริหารจัดการระบบเก็บเงินที่เป็นแบบ manual ปัญหาเงินที่นำส่งไม่ครบถ้วน ว่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมตามจุดให้บริการกับลูกค้าในการ stamp การทำงานงานทางการเงิน บัญชีเพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากผู้เช่า ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลามหาศาลในการรวบรวมทำรายงาน 

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน ยืนยันการชำระเงินจากทางธนาคาร และระบบของ EZY Parking จะแจ้งเตือนให้ลูกค้านำรถออกจากระบบได้ตามเวลาที่ระบุ 

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จากร้านค้าหรือสำนักงาน สามารถขอรับส่วนลดค่าจอดรถได้จากร้านค้า หรือหน่วยงานที่มาติดต่อ โดยสแกน QR จาก EZY-Redeem ผ่านทางโทรศัพท์ smart phone ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด ระบบจะแสดงผลสถานะให้เจ้าของรถทราบ ทั้งเวลาการเข้าจอด ภาพรถพร้อมป้ายทะเบียน ส่วนลดค่าที่จอด และค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องชำระ

1. Line Pay

2. Credit / debit card 

เราได้เลือกรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลายผ่านผู้ให้บริการหลักที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เช่น

3. PromptPay

1. สแกน QR EZY Parking เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. กรอกป้ายทะเบียนรถ และ ตรวจสอบสถานะการจอดรถ และส่วนลด

3. ชำระเงินค่าที่จอดบนมือถือ ได้หลายรูปแบบ 

EZY Parking ได้ศึกษาและพัฒนาอย่างละเอียด จึงได้คิดค้นและทำการออกแบบระบบการจัดการเก็บค่าบริการที่จอดรถ โดยได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การทำงานของระบบคือการใช้กล้องทำการบันทึกป้ายทะเบียนรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ โดยแยกประเภทกลุ่มได้ว่าเป็น กลุ่มรถสมาชิก (Member) หรือกลุ่มรถที่เป็น visitors หากป้ายทะเบียนนั้นมีการบันทึกไว้ในระบบแล้วก็จะทำการเปิดปิดไม้กั้นอัตโนมัติให้เข้าสู่ระบบลานจอดรถ ส่วนรถของกลุ่ม visitors ที่เข้าเงื่อนไขในการชำระเงินค่าที่จอดรถ.

 

เราได้พัฒนาและออกแบบระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนจึงช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวก เพียงแค่ 3 ขั้นตอน 

About EZY Parking 

Contact

Call

T: +66 818305858  

©2020 Rising Business Solution Co.,Ltd. – Leading Carpark Management Solutions, Bangkok Thailand IAll Rights Reserved   I   Privacy Policy